Psycholog dla młodzieży

 

Porady psychologiczne dla młodzieży

Dorastanie to czas kształtowania tożsamości, w którym młody człowiek napotyka na wiele trudności. Zrozumienie i wsparcie najbliższych jest bardzo istotne, a specjalistyczna pomoc może okazać się niezbędna.
Niekiedy z różnych względów nastolatek nie chce lub nie może porozmawiać z najbliższymi, wtedy spotkanie z psychologiem może być początkiem dialogu zmierzającego do poznania i zrozumienia siebie.

Oferuję:

diagnozę problemów rodzinnych i wychowawczych oraz ich przyczyn

pomoc w sytuacji osamotnienia, niskiego poczucia własnej wartości, braku pewności siebie, zaburzeń odżywiania (anorexia, bulimia, otyłość)

konsultacje w celu przezwyciężenia różnego rodzaju trudności, w tym problemów szkolnych, konfliktów z rodzicami

wsparcie w trakcie odnajdywania własnej tożsamości, orientacji seksualnej

pomoc psychologiczną dotyczącą lęków, fobii, depresji, stresu, zaburzeń zachowania

określenie zainteresowań i uzdolnień w celu wyboru kierunku kształcenia

wsparcie rodziców w sytuacji straty autorytetu w oczach dziecka i poczuciu bezsilności w stosunku do dziecka

pomoc seksuologiczną

601 65 65 91

kontakt@miejscerozwoju.pl

ul. Westerplatte 9 gabinet 317

Zielona Góra 65-001