Kontakt

Gabinet psychologiczny Miejsce Rozwoju

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, możesz też napisać e-mail lub skontaktować się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim

601 65 65 91

kontakt@miejscerozwoju.pl

@MiejsceRozwoju

ul. Westerplatte 9 gabinet 317

Zielona Góra 65-001

Przygotuj się do wizyty

Ze względu na bezpieczeństwo waszych dzieci, innych pacjentów, ich rodziców, a także moje, w przypadku gdyby wasze dzieci, lub wy sami byli chorzy (jakiekolwiek choroby zakaźne, katar, gorączka lub inne objawy świadczące o infekcji) proszę o informację przed spotkaniem. W takim wypadku zaproponuję przeniesienie wizyty na inny, najbliższy termin.

miejsce rozwoju

Zapraszamy do umówienia wizyty.