Oferta dla rodziców

Porady psychologiczne dla rodziców

Pierwsze lata życia dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Nabywanie nowych umiejętności, pierwsze doświadczenia społeczne mają znaczący wpływ na jakość późniejszego życia. Dla rodziców to czas radości, ale wtedy też mogą pojawić się wątpliwości dotyczące jego rozwoju i zachowania.

W trakcie konsultacji rodzice mogą uzyskać odpowiedź na pojawiające się wątpliwości i omówić zachowania budzące niepokój.
Zapraszam rodziców, którzy chcą dowiedzieć się czy ich dziecko osiągnęło gotowość szkolną.

Oferuję konsultacje, wsparcie, poradnictwo oraz obserwacja funkcjonowanie dziecka w sytuacjach codziennych.
Oferuję pomoc rodzicom (lub opiekunom dzieci) w przypadku gdy, m.in.:

  • masz wątpliwości związane z prawidłowym rozwojem dziecka,
  • wydaje ci się, że rozwój twojego dziecka odbiega od rówieśników
  • jesteś zaniepokojony zachowania dziecka lub chcesz upewnić się, że jest ono prawidłowe
  • dostrzegasz trudności z jedzeniem, spaniem, nadmiernym płaczem swojej pociechy
  • masz trudności w ustaleniu wspólnego stanowiska wychowawczego (ze współmałżonkiem, własnymi rodzicami)
  • masz uczucie przeciążenia rodzicielskimi obowiązkami
  • nie radzisz sobie w pewnych sytuacjach z dzieckiem (wybuchy złości, histeria, lęki, „bunt dwulatka”, „nieposłuszeństwo”, „krnąbrne zachowania”,
  • doświadczasz trudności emocjonalnych, niepokoju związanego z ciążą i rodzicielstwem
  • w relacji z dzieckiem odczuwasz złość, przygnębienie, niepokój, frustrację
  • potrzebujesz wskazówek do pracy z dzieckiem