Porady psychologiczne dla młodzieży

Dorastanie to czas kształtowania tożsamości, w którym młody człowiek napotyka na wiele trudności. Zrozumienie i wsparcie najbliższych jest bardzo istotne, a specjalistyczna pomoc może okazać się niezbędna.

Niekiedy z różnych względów nastolatek nie chce lub nie może porozmawiać z najbliższymi, wtedy spotkanie z psychologiem może być początkiem dialogu zmierzającego do poznania i zrozumienia siebie.

Oferuję:

  • diagnozę problemów rodzinnych i wychowawczych oraz ich przyczyn
  • pomoc w sytuacji osamotnienia, niskiego poczucia własnej wartości, braku pewności siebie, zaburzeń odżywiania (anorexia, bulimia, otyłość)
  • konsultacje w celu przezwyciężenia różnego rodzaju trudności, w tym problemów szkolnych, konfliktów z rodzicami
  • wsparcie w trakcie odnajdywania własnej tożsamości, orientacji seksualnej
  • pomoc psychologiczną dotyczącą lęków, fobii, depresji, stresu, zaburzeń zachowania
  • określenie zainteresowań i uzdolnień w celu wyboru kierunku kształcenia
  • wsparcie rodziców w sytuacji straty autorytetu w oczach dziecka i poczuciu bezsilności w stosunku do dziecka
  • pomoc seksuologiczną