Praca psychologiczna w różnych aspektach

  • konsultacja psychologiczna
  • porada psychologiczna (psychoedukacja)
  • terapia dzieci i młodzieży
  • w kawiarni z psychologiem

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Jest to forma jednego lub kilku spotkań, których celem jest omówienie problemu i wspólne poszukiwanie najlepszego możliwego rozwiązania.

PORADA PSYCHOLOGICZNA

Jest to krótkotrwała forma pomocy, która polega na udzieleniu informacji rodzicom na temat rozwoju dzieci, ich potrzeb i sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych.

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Udzielanie rodzicom sugestii wychowawczych, instruktaży stymulacji rozwoju dziecka.

W KAWIARNI Z PSYCHOLOGIEM

Jeśli preferujesz mniej formalne spotkanie, a tematyka rozmowy z psychologiem na to pozwala, to zapraszam na spotkanie w kawiarnianej atmosferze, do wspólnie wybranego miejsca.